Vstřícnost zaměstnavatelů

Každý zaměstnanec, zejména v dělnických a nemanažerských pozicích, spěje postupně, ale jistě, k poklesu fyzických a často i duševních schopností. A každého jednou čeká starobní penze. Pokud se jí dožije. Každý přechod z aktivního života do období zaslouženého odpočinku, je ale rizikový. Náhlá změna může způsobit člověku potíže jak psychické, tak také fyzické a často je příčinou i vzniku chorob, či dokonce smrti. Aby se tomuto náhlému přechodu zamezilo, zaměstnavatelé velice často pečují o blaho svých zaměstnanců tím, že je propouští již před odchodem do penza, aby si jako nezaměstnaní postupně zvykali na nový styl života.

Co vás čeká?

Po odchodu do důchodu, zejména starobního, vás čeká podstatná změna životního rytmu a většinou i propad do chudoby. Budete mít víc času, ztratíte pravidelný rytmus, hmotně si pohoršíte.