Názory se různí

Bohužel ani experti na zdravotní otázky a telekomunikace nemají do dnešního dne jednotný názor na to, jaké nebezpečí mohou mít na člověka bezdrátové sítě a mobilní telefony. A samozřejmě nejen oni. Je třeba brát v úvahu veškeré elektrospotřebiče a elektroniku. Přestože jedni tvrdí, že nic z výše uvedeného zdraví člověka nepoškozuje, druzí podotýkají, že uplynula dosud příliš krátká doba na to, aby mohly být činěny takovéto závěry. Naopak mnohé studie již dnes ukazují, že dlouhodobější vystavování živých organismů elektromagnetickým polím se velmi výrazně negativně může projevit na jejich zdravotním stavu.

Nutnost ochrany před elektromagnetickým zářením by neměla být zlehčována

Výbor Rady Evropy, který se touto otázkou také podrobně zabýval, dospěl k závěru, že je naprosto nutné dbát především na ochranu před zářením wifi u dětí. Tato otázka by podle jejich názoru neměla být v žádném případě zlehčována a mělo by se reagovat mnohem rychleji, než jako tomu bylo v otázce řešení nebezpečí azbestu, uvolňování olova z benzínu či problematice kouření.