Cestovní ruch jako zdroj peněz

Cestovní ruch přináší do regionálního i státního rozpočtu nezanedbatelné peníze. Na druhou stranu je důležité do rozvoje cestovního ruchu investovat. Turisté, kteří přinášejí do naší země peníze, mají právo na kvalitní služby, to je bez pochyb. Kvalitní služby, to ovšem nejsou jen luxusní resorty a honosné restaurace. Turisté a to i ti ze zahraničí pocházejí z různých sociálních poměrů. Ti méně movití také potřebují kvalitní síť služeb.
 

Žádný kompromis na úkor kvality

Levné ubytování v Praze by proto mělo být samozřejmostí. Zahraniční turisté například z řad studentů o ně budou mít nepochybně velký zájem, nejinak je to v případě tuzemských turistů. Přitom se jedná o velmi komfortní a pohodlný nocleh, žádný kompromis na úkor kvality.